Историята ни

                На 13.04.1979 г. в ж.к.”Дружба”-1, между улиците „Генерал Стоян Стоянов”, ул. „Тирана” и ул. „Полк. Чудомир Топлодолски” е открито ОДЗ № 46 в специално проектирана за целта сграда, съобразена с тогавашните изисквания за възпитание, обучение и отглеждане на деца от 1 до 6 годишна възраст. Застроените 1 274 м2 приютяват 72 де-ца в 4 яслени групи и 189 деца в 6 градински групи.

  През ноември 1981 г. ОДЗ № 46 е преобразувано в ЦДГ № 121, в което се помещават два първи класа от 4-то ОУ и 2 първи класа от 69-то СОУ. От 1986 г. до 1989 г. към детското заведение се причисляват 4 групи, настанени в апартаменти на бл. 100. в ж.к. „Дружба”-1.
  През 1998 г. поради ниския прираст на населението, ЦДГ № 121 функционира с 5 целодневни и една полудневна група за 6 годишни деца.     Помещенията, предназначени за останалите 4 групи стоят неизползваеми. Това дава основание на родителската общност да приема детското заведение с известно съмнение за качеството на работа.
Не такова е убеждението на ръководството и екипа на ЦДГ № 121! С амбиция, воля, много труд и всеотдайност за 4-5 години, като птицата Феникс, доказва на обществеността възможностите си, силата на духа си, нивото на дейността си, равнопоставеността си с останалите детски заведения.


   1999 г. се чества 20-годишен юбилей от откриване на ОДЗ № 46. За този случай композиторът Йордан Колев пише химн на детското за-ведение по текст на учителката Нели Петкова. Интериорът е обновен с общите усилия на целият екип – педагогически и помощен персонал. Мотивирани са и родителите на посещаващите деца и така са бояди-сани всички функциониращи групи, обособени са кът по народно творчество, кът на „Приказката”, зоокът, конструктивно-технически кабинет.
  За да допуснем по-голяма част от живущите в квартала, да се запознаят с условията и начин на работа на колектива, със съгласието на общинската администрация, е предоставено свободно помещение на куклен „Театър на приказката – Велинови”. Сътрудничеството ни с тях е ценно в много аспекти – духовен, естетически, морален, идеен, материален.


 2000 г. – със съдействието на Столична община и район „Искър” изцяло е подновена парната и В и К инсталации.
 2001 г. – обновено е измивното помещение, изградени са нови дворни съоръжения – катеружки, пързалки за всяка група.
 2002 г. – изцяло със собствени идеи, усилия и средства е отделен физкултурният салон от музикалния в свободна група. Обезопасени са осветителните тела и прозорците с помощта на родители и учители. Обособен е и КТК. За целта са закупени са конструктори, които да се ползват от всички групи. Основно е ремонтиран и обновен музикал-ният салон.
 2003 г. Педагогическият екип взема решение детското заведение да работи с подчертана насоченост към екологичното възпитание за малките групи и народно творчество за големите. ЦДГ № 121 е именувано „Росна китка”
 2004 г. Отбелязан е 25 годишен юбилей с грандиозен, тържествен концерт в Културен дом, р-н „Искър”. Присъстват представители на Министерство на образованието, Регионален инспекторат, Столична община, ръководството на р-н „Искър”, университетски преподаватели, директори на столични детски заведения, учители, родители и гости.
  2005 г. Педагогическата колегия решава всяка група да се именува и да празнува свой рожден ден съвместно с родителите. Така се раждат: „Мики Маус”, „Калинка”, „Здравец”, „Пчела”, „Моливко”, „Дъга”.
 2006 г. Разкрита нова група „Слънце” .
 2008 г. Детското заведение е преобразувано в ОДЗ № 96 „Росна китка” и на 4 март е разкрита нова яслена група „Лъвчета”.
 2010 г. Извършен основен ремонт на последната свободна група от Столична община и обновено помещението със собствени средства на гр. „Здравец” и гр. „Дъга” -бъдеща яслена група ІІ етаж.
 2011 г. на 14 февруари е разкрита втора яслена celeb gossip група „Франклин”
Сега ОДЗ № 96 „Росна китка” предлага много добри условия за малчуганите от ж.к. „Дружба”-1., но интериорът е уютен, цветен и много озеленен. Обстановката във всички групи е съобразена с възрастовите и индивидуални особености на децата. В подготвителните групи са създадени условия, отговарящи на детските потребности за учебна дейност, осигурени са нужните учебни помагала и пособия. Помещенията за игри, занимания, сън са просторни, топли с много светлина, цветя, декорации, ново интериорно оборудване. Всяка група има своята индивидуалност, носи отпечатъка на усещането за естетика , ергономичност на екипа, който работи в нея. Изградената към ОДЗ № 96 комисия за здравословни и безопасни условия за възпитание, обучение и труд обсъжда и проверява всички детайли при вътрешното обзавеждане с оглед правилното и безопасно пребиваване на деца и персонал. Физкултурният салон, музикалният салон, КТК, кътовете в обширните коридори, позволяват на децата да се забавляват и разнообразяват ежедневието си в дъждовните и зимни дни.

 

 
Календар
февруари 2020 март 2020
Su Mo Tu We Th Fr Sa
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
Проверка на такси
sitemap